Turkiet går om Iran och Kina

Committee to Protect Journalists är en New York-baserad, oberoende och icke vinstdrivande organisation som arbetar för att skydda pressfriheten runtom i världen. Här presenterar vi deras senaste rapport om Turkiet. 

8 januari 2013 Text: Committee to Protect Journalists Illustration: Johan Rutherhagen

CPJs senaste rapport visar att 76 journalister fängslade i Turkiet, till och med 1 augusti 2012. Det gör att landet har gått om Iran, Eritrea och Kina när det gäller att ha flest fängslade journalister i världen.

80 procent av dessa journalister hade fängslats i direkt relation till deras publicerade arbeten eller granskningar.
30 procent av de fängslade journalisterna anklagades för att delta i regeringsfientliga komplotter eller vara medlemmar i förbjudna politiska grupper.
70 procent av de fängslade journalisterna var kurder som anklagades för samröre med terroristgrupper.
Mer än 57 procent av de fängslade journalisterna har inte dömts för ett brott, men hålls fängslade i väntan på en dom.