hbtq

My.Kali: Shereen Zoumot

Odödlighet

Yasaman R. Choube är född i Iran och lever nu i exil. För Dissidentbloggen har hon skrivit en gripande novell om kärlek, förtryck och förlust. 

De vita skuggornas stad

Anouar Rahmani riskerar fängelse på grund av det han skriver. Dissidentbloggen publicerar här ett utdrag från av en av de texter som myndigheterna ifrågasätter. De vita skuggornas stad är en historisk roman som porträtterar en homosexuell man vid tiden för den algeriska revolutionen. 

Att vara tysta är som att säga att vi inte lever

Romeo Oriogun är poet från Nigeria, ett land där homosexualitet är kriminaliserat och kan ge upp till fjorton års fängelse. Här kan queera texter inte publiceras fritt och även om röster som Orioguns öppnar upp landet så är priset högt. Dissidentbloggen publicerar två av hans nyskrivna dikter. 

Kvarterets spegel

My.Kali: En roman att lägga på minnet

Antonia Kreissl möter författaren Saleem Haddad i ett samtal om identitet, kön och sexualitet och romanens delaktighet i att forma en queer, kosmopolitisk identiet. 
 
 
 

My.Kali: 10 år av offentlig strid

My.Kali föddes ur olika hbtq-personers behov att kunna uttrycka sig, reflektera och få sitt fulla människovärde bekräftat. Det här är berättelsen om Khalid Abdel-Hadi, My.Kalis grundare, som hängdes ut offentligt som gay av jordanska medier.

My.Kali: Shereen Zoumot

Subscribe to hbtq