#30 2019

Hongkong är min myt och min legend

”Om Hongkong inte fanns längre, vart skulle då mina myter och legender flyga, var skulle de landa och leva?”

Yan Lianke är en av Kinas mest framstående författare. Under senare år har hans texter blivit alltmer samhällskritiska, vilket har lett till att han fått svårigheter med att publicera sig och att flera av hans verk har dragits in eller inte fått tryckas om. I den här texten beskriver Yan Lianke sin relation till Hongkong, denna välbekant främmande, främmande välbekanta plats på jorden. För honom förblir Hongkong en myt, en avlägsen saga om en plats som aldrig riktigt blir verklig. 

Du nya sköna stad

För Dissidentbloggen skriver författaren och människorättsaktivisten Jason Y. Ng om hur Fastlandskinas långa arm sträcker sig allt längre in i Hongkong. Sedan staden återgick till kinesisk överhöghet 1997 har Hongkongs frihet börjat naggas i kanten

Att skriva trots uttryckssvårigheter

”De gjorde allt för att vi skulle fortsätta sova”, skriver författaren och ordförande i PEN Hongkong Tammy Ho Lai-Ming i en av sina dikter. Oron för Hongkongs framtid och det ansvar som ligger på hennes generations axlar är

Förbjudna ord och arkitektur i Hongkong

I texten ”Förbjudna ord och arkitektur i Hongkong” tecknar författaren och journalisten Ilaria Maria Sala en utveckling där Hongkongs arkitektur öppnar allt fler dörrar mot Beijing och Fastlandets intressen. Det kontroversiella

Vad talar vi om när vi talar om litteratur från Hongkong?

Vad är hongkongesisk litteratur? Den frågan ställer sig förläggaren och poeten Louise Law som i sin text slår vakt om de olika litterära strömningar som ryms i Hongkong. Staden, som präglas av en språklig och kulturell

Take away-poesi

Cao Shuying, författare och poet, föddes i Harbin i norra Kina, men är i dag bosatt i Hongkong. I Dissidentbloggen publicerar vi en dikt av henne där den revolterande, upproriska kraften alltid finns närvarande: ”det finns alltid

Bränn efter läsning

Poeten Liu Waitongs dikt ”Bränn efter läsning” är en personlig text där generationers lidanden tecknas mot bakgrund av Kinas historia. Texten utgörs av minnen tills vi kastas fram till 2045 där ljus och mörker fortfarande

Picknick i Victoria

”Rättvisa skipas aldrig och historien blir ständigt skönmålad”, skriver författaren och översättaren Yoyo Chan i sin text som utspelar sig på den tjugonionde minnesdagen av massakern vid Himmelska fridens torg. I den här

En berättelse om två platser

Jessica Yeung är docent i översättning vid Hongkong Baptist University där hon bland annat forskar om minoritetskulturer. I den här texten tecknar hon de gemensamma nämnare som väver samman Hongkong och Xinjiang – två

Brev till Gui Minhai

Det har gått över 1 300 dagar sedan den svenska förläggaren Gui Minhai, som drev bokförlaget Mighty Current och bokhandeln Causeway Bay i Hongkong, fängslades i Kina. Här publicerar vi ett brev till honom från

Hongkong i förvandling

Bao Pu driver förlaget New Centry Press i Hongkong som sedan 2005 publicerar politiskt känsliga böcker. Här publiceras en intervju med honom av Kinakännaren och författaren Jojje Olsson. För Dissidentbloggen berättar Bao Pu om ett

Röster från Hongkong med Kina i blickfånget

När vi startade Dissidentbloggen 2011 var ambitionen att skapa ett forum där människor kan berätta vad som sker, i den överallt uppflammande kampen för yttrandefrihet. Med Dissidentbloggen ville vi ta tillbaka det demokratiska försprånget och fungera som en förmedlande länk mellan läsare, skribenter och medier ute i världen genom att publicera texter av författare och journalister som hindras att publicera sig i sina hemländer. Vi har publicerat texter från femtiofem länder och har i dag – tack vare att vi publicerar texterna på originalspråk, såväl som engelska och svenska – läsare från cirka hundrafemtio länder. Vi har genom åren tillgängliggjort texter som censurerats, beslagtagits, upprört makthavare, smugglats ut ur fängelser eller som inte ens varit påtänkta på grund av självcensur. 

Ambitionen att skapa en plattform som fungerar som ett andningshål för skribenter som utsätts för förtryck, förföljelser och hot är i dag uppnådd. 

Hur har vi gjort det? 

Som en del av PENs världsomspännande organisation som knyter samman 149 PEN-center i över 100 länder, kommer vi dagligen i kontakt med författare som engagerar sig för det skrivna ordet och yttrandefriheten. Häri ligger Dissidentbloggens fundament. Utan vårt nätverk hade vi aldrig kunnat utföra det här arbetet. 

Och det är just så det här numret, som du har framför dig, har kommit till. I början av året blev jag kontaktad av PEN Hongkongs vice ordförande (numera ordförande), författaren och poeten Tammy Ho Lai-Ming, som föreslog att vi skulle göra ett nummer om Hongkong. ”Det är mycket som står på spel här”, uttryckte hon.