Internationella PENs ”case list”

Internationella PENs ”case list” för perioden januari–juni 2011.

Internationella PENs Fängslade författares kommitténs ”case list” sammanfattar alla dokumenterade angrepp mot författare, journalister och förläggare som har arresterats eller fängslats på grund av att de har utövat sin rätt att uttrycka sig. Listan är ett viktigt referensdokument för alla PEN-medlemmar runtom i världen som vill engagera sig i utsatta författares och journalisters situation.  

Du hittar listan här.
 
(Illustration Johan Rutherhagen)