USA

Mot digital kontroll hjälper bara rättssamhället – och uppfinningsrikedom

Det digitala kontrollsamhället är här för att stanna. Men vi är inte helt tandlösa utan har metoder till vårt försvar, om vi vill slåss för yttrandefriheten. Författaren Deji Bryce Olukotun pekar på flera vägar att gå: försvara rättsstaten, ta till dig krypteringsteknik som blir allt lättare att använda – och var finurlig.

Tor-projektet

Efter en period då diktaturer och säkerhetstjänster tycktes vara på väg att ta över nätet ser vi nu tecken på en motståndsrörelse. I dag vet vi mycket mer om olika regeringars övervakning – och det finns en helt ny verktygslåda tillgänglig för de dissidenter som försöker förbli anonyma. Ett av de mest kraftfulla redskapen är ”anonymiseringstjänsten” Tor.

USA: Larry Siems om NSA och digital övervakning

Vem drabbas egentligen av den övervakning som Edward Snowden och andra aktivister avslöjat? Vi behöver veta mer, skriver den amerikanske författaren Larry Siems, som nyligen stämt NSA inför rätta. Det vi däremot vet, är att övervakning oftast leder till ännu större inskränkningar.

Hemlighetsmakeri och tortyr

Grunderna för mänskliga rättigheter bör aldrig vara öppna för förhandlingar. Men vad gör vi när en demokrati börjar legalisera tortyr? I denna text diskuterar Larry Siems, författare och ordförande i Fängslade författares kommitté i Amerikanska PEN i New York, hur USA efter 11 september legaliserade tortyr. 

Subscribe to USA