Vietnam

Vietnams förbjudna poesi

”Den vietnamesiska poesin är skriven med vänster hjärnhalva, den vet alltid vad den gör.” Så skriver författaren och litteraturkritikern Kristoffer Leandoer om den vietnamesiska poesins situation i dag. Nedan presenterar vi varsin dikt av de oppositionella poeterna Bùi Chát, Lý Doi och Anh Anh.

”Varför följer ni efter mig?”

I maj fick vi på Svenska PEN ett brev från pseudonymen ”Danlambao” som ville fästa vår uppmärksamhet på författares utsatta läge i dagens Vietnam – och då särskilt behandlingen av författaren Bùi Chát. Vi publicerar här hela mejlet som ett exempel på hur PEN:s arbete ser ut i praktiken.

Subscribe to Vietnam