#12 2014

Fängelsememoar

”Flickorna och kvinnorna ville höra om min tid i frihet utanför fängelsets väggar, men jag ville hellre berätta om min frihet innanför fängelsets väggar.”

Ma Thida är en burmesisk människorättsaktivist, författare och numera ordförande i PEN Myanmar. I oktober 1993 dömdes hon till 20 års fängelse för att utgjort ”fara för den allmänna ordningen, samt haft kontakt med illegala organisationer och distribuerat olagligt litteratur”. Av humanitära skäl släpptes hon fri 1999. Här publicerar vi ett utdrag ur hennes fängelsememoar. 

Vid vägskälet: burmesisk litteratur efter censuren

Hur hämtar sig ett lands litteratur efter många år av censur? James Byrne, poet och grundare av poesitidskriften The Wolf, har följt utvecklingen i Burma under många år och gett ut Bones Will Crow: 15 Contemporary Burmese Poets

Det systematiska förtrycket mot rohingya-minoriteten fortsätter

Maung Zarni är en burmesisk forskare i exil, kritiker och expert på politiska frågor som rör Myanmar, som för närvarande är gästforskare vid London School of Economics. I denna artikel skriver han om det systematiska

Ludu och jag

1946 grundades den regimkritiska dagstidningen Ludu som i dag är en självklar institution för skrivande dissidenter i Burma. Trots ständiga påtryckningar och hot genom åren har Ludu fortsatt bedriva dagstidningen och med

”Vi vill bli landets mest betydande medieföretag”

Det tog 24 år för Soe Myint att återvända till sitt hemland. 24 år av väntan, men också av hårt och målmedvetet arbete för att etablera en fri och oberoende nyhetsförmedling om situationen i Burma. Sedan ett par år kan Soe

Två steg framåt – två steg tillbaka?

Efter studentprotesterna i Burma 1988 grundades den oberoende tidningen The Irrawaddy i exil i Thailand och blev snabbt en respekterad källa till nyheter från det slutna landet. Nu har man flyttat hem – och mött en rad nya

Tvätta dina händer

Pseudonymen Pandora är en av Burmas mest tongivande poeter i dag. 2012 gav hon ut antologin Tuning: An Anthology of Myanmar Women Poets som är den första presentationen av kvinnliga burmesiska poeter. Denna dikt är

Kachinfolket: Bergsherrarnas kultur

Ett av de problem som skakar statsbildningen Myanmar är de etniska konflikter som vaknat till liv sedan dikatturen försvagats. Även om de burmesisktalande är i majoritet talas det minst hundra andra språk i landet. Ska

Vad betyder PEN Myanmar för landet?

PEN var en gång en sorts sällskapsklubb för författare. I dag är uppgiften att grunda ett PEN-center i Myanmar som kan kartlägga det egna landets litteratur och graden av yttrandefrihet en central uppgift i demokratiseringen. Men det kan också vara

Röster från Burma

Det är lätt att glömma bort att Burma – eller Myanmar – är ett stort land. Till ytan är det lite mindre än Turkiet, något större än Frankrike; men här bor hela 60 miljoner människor och landet är ovanligt rikt på naturresurser. Ändå var det ett av de länder som länge var stängt mot omvärlden, närmast som en sorts halvt Nordkorea. Att säga att öppningen mot demokratiska reformer kom oväntat är både en överdrift och aningen självklart; när Burma, eller Myanmar som landet numera heter, omnämndes i internationella medier var det ofta i ännu en rapport om hur den politiska oppositionen under Aung San Suu Kyis tid trakasserades eller hur hon själv dömts till ännu en vända i husarrest. Men kring Aung San Suu Kyi har också hela tiden funnits en demokratirörelse som räknade sin start tillbaka till året 1988 och de studentdemonstrationer som brutalt slogs ned av militärregeringen. Under hela den period som gått sedan dess har ett tålmodigt oppositionsarbete bedrivits i det tysta.

Så varför kommer en öppning mot ett mer demokratiskt styrelseskick nu? I sin intressanta text här i DB skriver Burma-kännaren James Byrne om hur den allt starkare kinesiska ekonomin sätter sin prägel på hela regionen – och att just den ekonomiska supermakten i öster tvingar fram motdrag även hos mycket ovilliga och auktoritära regimer. Det vore förstås en solskenshistoria om just en växande ekonomi i regionen helt enkelt tvingade fram demokrati lite varstans. Men fullt så enkelt är det inte.