#18 2015

Vem kan man vända sig till, mina vänner?

”Medan ni teg, medan ni var likgiltiga, medan de lät er vara, medan ni sa ’jag bryr mig inte om politik’, medan opinionssiffrorna var 87 procent – emigrerade, fängslades eller dödades alla – ALLA! – mina bekanta som skulle ha kunnat hjälpa er. I dag finns det ingenstans att skriva, ingen att skriva för.”

Putins brutala repressalier för att slå ner oliktänkande har fått förgörande effekter på oppositionella journalister och författare i landet – i dag är den demokratiska motståndsrörelsen svag och fragmentiserad och många har valt att lämna landet. Om effekterna av detta, skriver den ryske journalisten och författaren Arkadij Babtjenko. 

”Det är meningen att jag ska tänka på Gud – inte Putin”

Icke-statliga organisationer (engelska NGO:s) har traditionellt fungerat som garanter för mänskliga rättigheter, fria val och yttrandefrihet. De har därigenom haft en viktig roll i samhällen som präglas av censur och

Blomkål för Ida

Press- och yttrandefriheten i Ukraina har försämrats allvarligt i takt med de ökade konflikterna i landet. Flera tidningsredaktioner har tvingats stänga efter påtryckningar från ryska separatister och självutnämnda lokala

”Så som det ser ut nu finns det ingen framtid för Turkiet”

Turkiet har under de senaste åren slagit rekord i antal journalister och författare som fängslats och ställts inför rätta. Samtidigt försöker president Erdogan både närma sig EU och utnyttja kampen mot IS för att skaffa sig

Fångens frihet, samhällets fångenskap

Författaren och människorättsjuristen Muharrem Erbey satt nästan fyra år i turkiskt fängelse utan rättegång. När han kom ut såg han världen med nya ögon – och noterade även hur yttrandefrihetens gränser förskjutits i

Orbán med Hitlermustasch – om pressfriheten i Ungern

Ungern har fått hård internationell kritik för att vara ett land där regeringen drakoniskt inskränker tryckfriheten. Det är anklagelser som regeringspartiet brukar avfärda med indignation och peka på all kritik man får i

Att backa in i det förflutna – om den nya spanska ”munkavlelagen”

I spåren på de kraftiga protesterna mot olika ”besparingar” har den spanska regeringen under senare år kapat bitar ur de medborgerliga fri- och rättigheterna, skriver Margalida Capellà i Roig, lärare i Internationell rätt.

Vilken yttrandefrihet ska vi försvara? Om den förvirrade debatten efter Charlie Hebdo-morden

Yttrandefriheten har alltid varit villkorad och alla samhällen har satt gränser för den. Men efter morden i Paris påmindes vi åter om hur yttrandefrihetens villkor förändrats i en global och digitaliserad värld – vi är alla för yttrandefrihet i

Ropens avtryck i yttrandefriheten

Den iranska journalisten och medborgarrättsaktivisten Parvin Ardalan har under större delen av sitt liv verkat i ett av världens mest censurerade länder. Efter upprepade arresteringar och ständig förföljelse på grund av

Europas sista diktatur

Belarus beskrivs som Europas sista diktatur. Landet har haft samma president under tjugo år och är det enda i Europa som fortfarande tillämpar dödsstraff. Regimen har även infört en speciell licens som i princip kväver alla

Man kan lätt råka låta apokalyptisk när man diskuterar yttrandefrihetens utveckling i världen.

Samtliga de organisationer som tagit på sig att övervaka yttrande- och tryckfriheten globalt kommer år efter år till samma dystra resultat: under de senaste decennierna sker en gradvis erodering av möjligheten av att tala fritt. Freedom House anger att yttrandefriheten på internet globalt sett nu inskränkts för fjärde året i rad. Om tryckfriheten i Europa säger man torrt: ”press freedom faces threats in a number of states”.

Reportrar utan gränser gör en liknande bedömning i sitt ”pressfrihetsindex”: 2014 var ett svårt år, med allt fler övergrepp mot journalister och bloggare världen över. Och man konstaterar vidare: ”Jämfört med andra regioner föll Europa mest. Anledningen ska vara att vissa länder haft avsevärda problem under året – problem som EU-systemet har visat sig oförmöget att kontrollera”.

Europa har länge haft status som ”bäst i klassen” i mätningar om press- och yttrandefrihet. Men någonting har hänt. Det blir även här allt svårare att föra en fri debatt och hindren kan se mycket olika ut i olika länder, från rena hot till halvcensur och självcensur.