#22 2017

Kampen för yttrandefrihet hittar nya vägar

"Kambodja står i detta politiska kaos också inför enorma utmaningar, med växande sociala och ekonomiska spänningar där mänskliga rättigheter är alltmer satts på undantag. Idag sitter 27 personer fängslade på oklara grunder."
I Kambodja är regimens kontroll över traditionella medier nästan total. Istället har fria radiokanaler och sociala medier blivit allt viktigare arenor för fri opinionsbildning. Jens Rosbäck, som under lång tid arbetat med demokratifrågor i Kambodja, skriver här om tillståndet för den kambodjanska yttrandefriheten inför de förestående valen. 
 

Land skall med sång byggas

Även om nationalsångernas storhetstid är över kan de berätta mycket om ett lands historia. David Chandler, författare och professor emeritus vid Monash University, låter Kambodjas nationalsånger teckna en bild av landets

Livets träd

I Kambodja lever landets infödda befolkning sedan länge nära de tropiska regnskogar som är av betydelse för hela mänskligheten men ändå avverkas i snabb takt. Regeringens ansats att stärka de infödda folkens rättigheter

På slak lina

Det cirkulerar en missuppfattning att Kambodja saknar betydande litteratur, men det som i själva verket saknas är en infrastruktur för utgivning och distribution, menar Teri Yamada, professor i Asienstudier. Det största problemet

Pippi i Kambodja

I Kambodja har Astrid Lindgrens Pippi blivit en välbehövlig feministisk förebild för kvinnor i alla åldrar. Förläggaren Huot Socheata ser fram mot de effekter hon kan visa sig ha på den uppväxande generationen kambodjanska 

Levnadslopp

Tararith Kho är en av Kambodjas mest inflytelserika unga litterära profiler. Han har bland annat grundat den litterära tidskriften Nou Hach Literary Journal, som han dock tvingades dra sig tillbaka ifrån efter att ha utsatts för hot. Han har också

Morning glory

”Ut till Dödens fält förde de män och kvinnor i separata grupper, män för sig och kvinnor för sig, vid olika tillfällen, när de skulle avrättas. Och hon, den enda som överlevde, berättade att de alla blev våldtagna, en efter en, innan de blev

En litterär offentlighet under uppbyggnad

Vi vet alla att stora delar av världen tidvis ligger i internationell medieskugga. Liksom att historien alltid fortsätter och händelser som kan ha avgörande betydelse på sikt hela tiden sker i tysthet.
 
Under en ganska lång tid har delar av Sydostasien legat i en sådan skugga för västliga i mediers intresse. Vi kan följa de politiska kriserna i Thailand, kanske för att det är det land i regionen som är av störst intresse för turister. Men den sorgliga utvecklingen vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter i länder som Vietnam, Laos och Kambodja får vi endast sporadiskt belyst – om det över huvud taget sker. Det är på sätt och vis paradoxalt då samma länder för fyrtio-femtio år sedan stod i centrum för världspolitiken. Det gäller inte minst det Kambodja som länge hade omvärldens sympati men småningom alltmer tankspridda stöd då det gällde att försöka rekonstruera ett helt samhälle härjat av USA:s bombningar och sedan Röda Khmerernas terrorregim 1975–79 som lämnade mellan två och tre miljoner döda efter sig. Både förstörelsen av ett samhälles infrastruktur och terrorperiodens medvetna utrotande av akademiker och intellektuella lämnade frågan öppen om hur man rekonstruerar en hel offentlighet - och en hel litteratur.
 
Amnesty International har uppmärksammat hur den kambodjanska regimens behandling av oppositionella och människorättsaktivister hårdnar alltmer, med godtyckliga gripanden och skenrättegångar. Reportrar utan gränser placerar Kambodja på plats 132 i sitt pressfrihetsindex (av sammanlagt 180 länder) och uppmärksammar särskilt hur alla betydande medier helt kontrolleras av staten och hur journalistiska försök att granska korruption och miljöfarlig industri (som exploatering av skog) slås ned. Här, liksom i stora delar av världen utan fri press, spelar bloggar och Facebook en allt större roll – varför staten enligt RUG håller på att ta fram omfattande lagstiftning för att reglera och kontrollera internettrafiken.