#3 2011

Barn till dissidenter i Ryssland

”Du har ingen son längre”

Vad händer med dissidenternas barn? Att våga säga obehagliga sanningar och protestera mot övergrepp kräver personligt mod. Men alltför ofta försöker olika makthavare tysta oliktänkande genom att hota deras barn. Den ryska journalisten Oksana Chelysheva, som tvingats i exil på grund av dödshot, berättar här historien om sexårige Ivan Aksjonov.

Ungerns demokrati i spillror

Den ungerske premiärministern Viktor Orbán och hans parti Fidesz förfogar över en tvåtredjedelsmajoritet i parlamentet och använder den för att förändra landet i grunden. Den kanadensisk-ungerska historikern Éva S. Balogh,

Rädsla och självcensur

Det ungerska parlamentet röstade 2010 fram en medielag som ger stora befogenheter åt en nyinstiftad mediemyndighet att utfärda höga böter och dra in sändningsrättigheter, utan någon möjlighet att överklaga. Dessutom har

IN MEMORIAM TATÁRSZENTGYÖRGY, 2009

Den 23 februari 2009 sköts en romsk man och hans femårige son innan deras hus brändes ned, och två till av familjens barn skadades svårt liksom deras mor. Dådet i Tatárszentgyörgy, sex mil från Budapest, var bara en av

Rekviem för grisar

Den egyptiska revolutionen visade hur människor med mycket olika bakgrund kunde samarbeta för att avsätta en totalitär regim. Men vilka var de olika grupperna? Hur ska man förstå de motsättningar mellan kristna och muslimer

Statslöshet i Kuwait

Att vara statslös innebär att man saknar alla medborgerliga rättigheter, som personliga dokument, utbildning, arbete och tillgång till sjukvård. Den som vill bli medborgare i Kuwait måste ha registrerat sig i 1965 års

Utan ID och utan hemland

Långt borta från medieljuset finns människor som sitter fast i förtryck man inte ens kan nämna. Denna text är skriven under pseudonym av en saudisk författare och berättar om etniska och byråkratiska konflikter som kan

Vietnams förbjudna poesi

”Den vietnamesiska poesin är skriven med vänster hjärnhalva, den vet alltid vad den gör.” Så skriver författaren och litteraturkritikern Kristoffer Leandoer om den vietnamesiska poesins situation i dag. Nedan presenterar vi

Fristadsstafetten – Sepideh Jodeyri

Fristadsstafetten har nu lämnat Skandinaviens gränser och landat i Italien där den iranska poeten, översättaren och journalisten Sepideh Jodeyri är fristadsförfattare. Jodeyri har skrivit tre diktsamlingar – två har givits

Ledare

Hur ska man se vad som sker? 

”… att se vad som sker i det som synes ske” är ett i Sverige känt och lite slitet citat av den svenske poeten och historikern Erik Gustaf Geijer. Enligt honom var det vetenskapens uppgift. Och när man ser ut över ett politiskt världslandskap som just nu förändras mycket snabbt är det lätt att längta efter en ”superteori” som skulle förklara just vad det är som sker i det som synes ske. Å ena sidan demokratiska uppror mot korrupta statsbildningar å den andra nya hot och terror mot oppositionella, mot författare och journalister.

Den ”arabiska våren” är redan ett begrepp som somliga börjar betrakta med skepsis. Fanns där en verklig demokratisk öppning eller ej? Samtidigt börjar en sluten diktatur som Burma åtminstone mima en sorts perestrojka. När detta skrivs pågår demonstrationer på gatorna i Moskva i protest mot ett valresultat som ifrågasätts av oppositionen. I Ungern fortsätter utvecklingen att gå mot minskad yttrandefrihet och en tilltagande rasism som statens företrädare inte tar avstånd ifrån.

Hur ska man då se vad som sker? Örnperspektivet, som är det vi oftast möter i medierna, kan vara förledande. Man ser kartor och inte människor. Jag avser inte någon billig mediekritik här – att sammanfatta och i viss mån generalisera är ofta första steget för att förstå något alls. Men för att tränga bortom generaliseringarna måste man sedan lyssna till de verkliga människornas enskilda röster, deras faktiska erfarenheter – och därmed allt det som inte ryms i de enkla sanningarna.