#7 2013

Demokratin som förpackning

"När jag arbetar med denna artikel genomför ett tusental gripna och dömda hungerstrejk i flera fängelser, med krav att få försvara sig på sitt eget språk."

Turkiet har på senare år genomfört flera reformer som gjort landet mer demokratiskt. Ändå fängslar samma regering allt fler oppositionella och författare. Hur går det ihop? Journalisten och författaren Muhsin Kızılkaya tecknar bilden av Turkiets slingriga väg mot större öppenhet – och pekar på det stora problemet: ett konstant demokratiskt underskott.

John Ralston Saul: ”Detta måste få ett slut”

Internationella PEN har riktat strålkastarljuset mot situationen i Turkiet, som präglas av svåra bakslag på yttrandefrihetens område. Reformer som öppnat samhället rullas tillbaka och en atmosfär av rädsla och självcensur blir följden. Grunden till

Regissör och dotter till en gerillaman

Författaren räknas som en av Turkiets mest intressanta yngre filmskapare. Här nedan berättar hon med egna ord om sitt möte med yttrandefrihetens gränser och vad som hände när hon ville göra film om sin far, som hon knappt

Emel Gülcan: ”Eliminering genom häktning”

I slutet av 90-talet bestämde sig flera turkiska medier att starta ett nätverk för samarbete, ”Bianet” – för att möta alla de hot som yttrandefriheten då stod inför. 90-talet var en mörk tid med många mord på journalister.

Att skriva brev i vattnet

Rättegångar utan slut, vaga bevis och fabricerade dokument är i dag en verklighet i det turkiska rättsväsendet. Översättaren Petek Demir ville inte längre se sina författar- och journalistkollegor hamna i fängelse och

Far dog framför den förbjudna tv-kanalen

ROJ TV” har ofta anklagats för att vara den kurdiska, väpnade rörelsen PKKs språkrör. Programmen sänds på kurdiska från Danmark och Belgien och den turkiska staten försöker med jämna mellanrum stänga ned kanalen med hänvisning till att

En bok blir en bomb, en nyhet blir en molotovcocktail

Journalisten İrfan Aktan vet hur man undgår att få fängelsestraff. Genom självcensur. I Turkiet hålls just nu närmare ett hundra journalister fängslade antingen för sin rapportering av nyheter eller den politiska hållningen

Hur mår du, Kamber Ateş?

Gülsum Cengiz är en av de mest firade poeterna i Turkiet. Den här dikten skrev hon på 90-talet då kurdiska var ett förbjudet språk i fängelserna. För att kunna tala med sin fängslade son lär sig en kurdisk kvinna en enda

Förbjudet kvittrande

”Humorn är den svages främsta vapen”, sade den turkiske författaren Aziz Nesin. I den här korta pjäsen använder sig konstnären och poeten Yeşim Ağaoğlu av just humorn för att åskådliggöra det som händer i hennes land.

Språket är din innersta försvarslinje

Rätten att använda det kurdiska språket har varit en av de stora stridsfrågorna i Turkiet under hela republikens existens. Under senare år har situationen blivit mindre dramatisk och i dag kan man sända tv-program och ge ut

Vad händer med yttrandefriheten i Turkiet?

Det var på julaftons morgon för tre år sedan som den turkisk-kurdiske författaren och juristen Muharrem Erbey arresterades i sitt hem, misstänkt för ”terrorism”. Fängslad är han ännu, tre år senare. Rättegången mot honom och hans medåtalade avbryts ständigt då de kräver att få försvara sig på sitt eget språk kurdiska. Erbey är långt ifrån ensam – Turkiet har i statistiken nu passerat Iran när det gäller vilket land som håller flest journalister och författare inspärrade.

För bara några år sedan såg läget helt annorlunda ut. Turkiet bedrev förhandlingar med EU om ett närmande och ett eventuellt medlemskap, och AKP-regeringen genomförde ett antal reformer som öppnade samhället – så tillät man till exempel det kurdiska språket att användas i undervisning och i tv-sändningar. Turkiet höll på att skaka av sig de sista resterna av auktoritärt styre från 80-talets statskupp, sade en del.

Sedan dess har EU försvagats genom sin ekonomiska kris och Turkiets roll i regionen förändrats genom det blodiga krig som pågår i grannlandet Syrien. Men varken det ena eller det andra är någon ursäkt för allt fler fängslanden av oppositionella och författare.