Litterär text

Ett slakthus för lag och rätt

>>Jag hotar inte Erdoğan, jag varnar honom. Jag ber honom att inte eftersträva inbördeskrig. Jag har inte ändrat mig på den punkten. Inbördeskrig är fruktansvärt. Är det ett brott att säga det? <<
 

Frihet eller solsken

>> Jag tog loss folien ur asken med Akhtamarcigaretter som jag hade i fickan och började skriva ner mitt 'testamente' på det lilla skrynkliga papperet. Jag hade handklovar och darrade av rädsla. <<
 

Requiem

>>Några av dem som befinner sig utomlands är ändå kvar innanför landets gränser. På sätt och vis är de också ”i” Turkiet. När som helst kan räder göras mot deras hus, de eller deras familjemedlemmar riskerar häktning eller att få sina pass konfiskerade. <<

Motstånd inför en hämndgirig regim

>>Vittnets mest värdefulla motståndsakt är att samla in den oförfalskade sanningen <<

Mjölkbudet eller polisen

Levnadslopp

Tararith Kho är en av Kambodjas mest inflytelserika unga litterära profiler. Han har bland annat grundat den litterära tidskriften Nou Hach Literary Journal, som han dock tvingades dra sig tillbaka ifrån efter att ha utsatts för hot. Han har också varit med och grundat PEN Kambodja. Texten vi publicerar här är ett utdrag ur ett längre arbete. 

Morning glory

”Ut till Dödens fält förde de män och kvinnor i separata grupper, män för sig och kvinnor för sig, vid olika tillfällen, när de skulle avrättas. Och hon, den enda som överlevde, berättade att de alla blev våldtagna, en efter en, innan de blev skjutna.”

Om hybridkriget och motståndets poetik

I Ryssland är inte bara kriget en hybrid. Samma motsägelsefulla och undflyende karaktär kännetecknar även tillståndet för rättvisan, friheten och censuren.  
För att förstå vad som händer i landet måste man börja i språket, menar poeten Lev Rubinstein i sin essä om skapande, motstånd och konstnärligt mod. 

En dag kommer jag att återvända till mitt hemland

Den syriske poeten Housam Al-Mosilli tvingades fly från Syrien 2012 efter att ha fängslats och torterats i tre omgångar. Under fyra år levde han i exil i Istanbul i väntan på en fristad. Den 25 februari anlände han till Linköping som stadens första fristadsförfattare. Vi bad honom skriva dagbok under den sista tiden i Istanbul. 

Från Havanna till Reykjavik

Den kubanske poeten Orlando Luis Pardo Lazo tvingades lämna sitt hemland 2013, efter att ha stämplats som ”landsförrädare” och anklagades för att bedriva ”kontrarevolutionär” verksamhet – genom sin poesi. I september 2015 blev Reykjavik hans nya fristad. Här publicerar vi två dikter som handlar om exilen och den nya staden.

Sidor

Subscribe to Litterär text