Litterär text

Tvätta dina händer

Pseudonymen Pandora är en av Burmas mest tongivande poeter i dag. 2012 gav hon ut antologin Tuning: An Anthology of Myanmar Women Poets som är den första presentationen av kvinnliga burmesiska poeter. Denna dikt är nyskriven direkt för Dissidentbloggen. 

Ludu och jag

1946 grundades den regimkritiska dagstidningen Ludu som i dag är en självklar institution för skrivande dissidenter i Burma. Trots ständiga påtryckningar och hot genom åren har Ludu fortsatt bedriva dagstidningen och med åren utökat verksamheten till även ge ut böcker och skapa ett resursbibliotek med svårtillgängliga burmesiska böcker och tidningar från tidigt 1900-tal.

Fängelsememoar

Ma Thida är en burmesisk människorättsaktivist, författare och numera ordförande i PEN Myanmar. I oktober 1993 dömdes hon till 20 års fängelse för att utgjort ”fara för den allmänna ordningen, samt haft kontakt med illegala organisationer och distribuerat olagligt litteratur”. Av humanitära skäl släpptes hon fri 1999.

Anteckningar om ”revolutionen” i provinsstaden N

Den som anser att dagens Ryssland är på fel väg hoppas också på politiska alternativ. Men den ryska oppositionen har ofta varit splittrad – och hur protesterar man mot en tidvis svårgripbar motståndare? Sådant grubblar studenten Vasilsualij över i Igor Savaljevs sorglustiga ”revolutionsreportage”.

Ankomsten

Det är först dagens 20- och 30-åringar som kan skriva om tillståndet här och nu, och betrakta Sovjetunionen som en rent historisk epok”, skriver kritikern Natasja Perova på annan plats i detta nummer. Författaren Irina Bogatyrjova, född 1982, tillhör denna generation. I denna ögonblicksskildring tar hon oss med på en resa ut i provinsen – där det förflutna visar sig vara mycket levande.

Vredens dag

Poeten Kirill Medvedev anses i dag vara en av de mest lovande poeterna i sin generation. Han var också en av de aktivister som öppet protesterade vid rättegången av Pussy Riot i fjol, då han arresterades för att ha skanderat poesi utanför rättssalen.

Ur diktcykeln kognitiv kapitalism

Alexander Skidan (född 1965) är en av Rysslands mest samhällskritiska poeter. Hans poesi utgår ofta ifrån det komplexa samspelet mellan etik, estetik och politik. I denna nyskrivna dikt ger han en kommentar till förändringen av våra arbetsvillkor från en industriell till kognitiv kapitalism. 

Iran: Den dag då vi packar våra resväskor

Författaren Roya Zarrin drev under några år en uppskattad yoga-klass i sin hemstad i Iran. Men det var också en plats där mer eller mindre förbjuden litteratur kunde diskuteras öppet – vilket gjorde att hon fick myndigheternas ögon på sig. Här berättar hon om hur censuren äter sig in i medvetandet – och om exilens erafarenhet.

Egypten: Det fanatiska hjärtat

Läget i det kluvna Egypten är fullt av oklarheter – också för den som lever mitt i krisen, som författaren Somaya Ramadan: ”Hur ska man kunna agera i enlighet med sina egna ställningstaganden, när man inte vet vad man tar ställning för?”

Syrien: Förbannelser

Sidor

Subscribe to Litterär text