Norway

Det omöjliga och oövervinnerliga ICORN

I dag finns det 52 fristäder runtom i världen. Helge Lunde, ordförande för ICORN (International Cities of Refuge Network), den organisation som samordnar världens fristäder för förföljda och hotade författare och konstnärer, berättar här historien om hur allting började och vilka utmaningar organisationen står inför. 

Subscribe to Norway