#19 2015

Brev till min käre vän

”Det var på Boi Mela de högg ner dig. Det var nio månader sedan. Jag har aldrig brytt mig om årsdagar. Men nu håller jag räkning, månad för månad.”

Den 26 februari i år mördades bloggaren Avijit Roy på väg hem från en bokmässa tillsammans med sin fru. Författaren och översättaren Shabnam Nadiya som kände Roy sedan ungdomen har skrivit ett öppet brev till sin nära vän nio månader efter den ödesdigra dagen.   

Kampen för ett progressiv Bangladesh fortsätter – i Sverige

Den 28-åriga bloggaren och journalisten Shamima Mitu lämnade Bangladesh den 5 november. Hon tog dessförinnan emot mordhot på grund av sina texter om sociala frågor. Med hjälp av Palmecentret och Svenska PEN tog hon sig till

84 bloggare på dödslistan

Bangladesh grundades som en sekulär stat – men den förra regimen införde islam som statsreligion. Det går inte ihop och den dubbla bokföringen har resulterat i en dragkamp vars yttersta följd är terror och politiskt våld.

Avijits mördare

Anisur Rahman, poet, kritiker och dramatiker, var fristadsförfattare i Uppsala under åren 2009–2011. Denna nyskrivna dikt kom till som en reaktion på mordet på den mycket kände författaren och bloggaren Avijit Roy som i

Extremisterna försöker mörda det bästa i traditionen

Yttrandefriheten har en lång historia i vad som i dag är Bangladesh – men i dag använder gamla makteliter religiöst motiverat terrorvåld för att försöka kväsa den. Och de folkvalda vacklar i sitt försvar för demokratin. Det är ett brott med det

En feminists betraktelser

Hur är det att skriva om feminism och kvinnofrågor i Bangladesh? Författaren och bloggaren Marzia Prova har bedrivit en lång kamp för att öppet få skriva om ämnen som sex, våldtäkt, jämlikhet, menstruation och religionens

Att våga veta – historien om Mukto-Mona

Den mycket spridda bloggen Mukto-Mona, ”fri tanke” har under året utsatts för en islamistiskt grundad terror som lämnat fyra av dess skribenter döda. Bloggen var i sig ett framgångsrikt experiment i yttrandefrihet och fri debatt och kan

Utan en sekulär stat finns bara diskriminering och förtryck

Ett samhälles demokratiska utveckling kan nog bedömas genom hur det behandlar sina minoriteter. Bangladesh har från första början sökt sträva efter en sekulär och pluralistisk stat – men eftergifterna för olika extremistiska

Krisen i Bangladesh – och vad som kan göras

Situationen för sekulära intellektuella i Bangladesh förvärras. Enligt den amerikanske människorättsförsvararen Michael De Dora går det inte att hoppas på civilsamhället och internationella organisationer. För att det ska

Terrorn mot Bangladesh fria bloggare är ett mord på framtiden

Ett efter ett landade namnen på mördade bloggare på datorskärmen: Avijit Roy, Washiqur Rahman, Ananta Bijoy Dash, Niloy Chakrabarti och Roys förläggare Faisal Arefin Dipan. De har under innevarande år huggits till döds av religiösa fanatiker som vill stoppa dem från att föra en fri intellektuell debatt. Morden på Avijit Roy och Ananta Bijoy Dash fick rubriker i världsmedia, men många andra har attackerats och än fler lever under hot. Dödslistor över sekulära bloggare ligger fritt ute på nätet. De som lever ska skrämmas till tystnad.

De fruktansvärda nyheterna från Bangladesh har kommit i en strid ström det senaste året. Listan av namn får inte bli längre nu. De som mördats har alla blivit det av ett enda skäl – de har försökt föra en seriös och folkbildande diskussion om sambandet mellan vetenskap och framsteg och om religionens roll i samhället. Mördarna ger sig på seriösa debattörer med machete och de gör det i religionens namn. Hur terrorkampanjen ser ut i detalj beskrivs av fristadsförfattaren Ratan Kumar Samadder. Flera av de mördade var knutna till den respekterade bloggsajten Mukto-Mona (ordagrant ”Fritänkare”), en samlingsplats för religionskritiker, agnostiker och sekulära humanister; bloggens historia skildras här av medarbetaren Siddhartha Dhar.