Kina

Baksidan av den kinesiska uppgången

Ett år efter att den kinesiska författaren Liu Xiaobo fått Nobels fredspris ges hans texter ut i ett samlat verk Jag har inga fiender, jag hyser inget hat på Weyler förlag. En av texterna är ”Baksidan av den kinesiska uppgången”, här kommenterat av Ola Wong, journalist och författare med Kina som bas.

Brott och straff

En poet som nyligen avled efter att ha insjuknat i fängelset var den kinesiske poeten Zhang Jianhong, som skrev under pseudonymen ”Li Hong”. Li Hong hade gjort sig känd som en frispråkig debattör som pekade på många missförhållanden i dagens Kina när han fängslades 2007, under förberedelserna för Olympiaden i Beijing.

Subscribe to Kina