Sierra Leone

Sierra Leone: Att läsa sig själv och andra

Tryckfrihet och yttrandefrihet handlar också om att få tillgång till litteraturen. ”Alfabetisering” går inte bara ut på att läras sig läsa – utan också om att kunna klättra ännu högre upp i språkets och litteraturens träd. PEN i Sierra Leone har tagit den utmaningen på allvar.

Subscribe to Sierra Leone