Slovenien

Vad gör en fristadssamordnare?

Enligt avtalet med ICORN ska varje fristad utse en koordinator som ansvarar för projektet. Vad innebär den rollen? Jasmina Rihar, samordnare i Ljubljana, Slovenien, svarar här på den frågan och ger en personlig inblick i arbetet med att ta emot och ansvara för en förföljd och hotad författare.

Subscribe to Slovenien