Spanien

Att backa in i det förflutna – om den nya spanska ”munkavlelagen”

I spåren på de kraftiga protesterna mot olika ”besparingar” har den spanska regeringen under senare år kapat bitar ur de medborgerliga fri- och rättigheterna, skriver Margalida Capellà i Roig, lärare i Internationell rätt. Den internationella kritiken har inte låtit vänta på sig – men påverkar det alls de spanska makthavarna?

Subscribe to Spanien