Viktor Orbán

Ungerns demokrati i spillror

Den ungerske premiärministern Viktor Orbán och hans parti Fidesz förfogar över en tvåtredjedelsmajoritet i parlamentet och använder den för att förändra landet i grunden. Den kanadensisk-ungerska historikern Éva S. Balogh, som driver den internationellt uppmärksammade bloggen Hungarian Spectrum, beskriver det politiska landskapet i Orbáns Ungern.

Rädsla och självcensur

Det ungerska parlamentet röstade 2010 fram en medielag som ger stora befogenheter åt en nyinstiftad mediemyndighet att utfärda höga böter och dra in sändningsrättigheter, utan någon möjlighet att överklaga.

Subscribe to Viktor Orbán