Egypten

My.Kali: En roman att lägga på minnet

Antonia Kreissl möter författaren Saleem Haddad i ett samtal om identitet, kön och sexualitet och romanens delaktighet i att forma en queer, kosmopolitisk identiet. 
 
 
 

”Facebookrevolutionen”

Den så kallade ”arabiska våren” sägs ha varit möjlig tack vare sociala medier och deras förmåga att organisera och ena demonstrationerna 2011. Men hur väl stämmer den bilden? Poeten och bloggaren Evronia Azer ger sin syn på saken. 

Egyptens digitala opposition har uppnått ”kritisk massa”

Sociala medier spelade en stor roll för det folkliga upproret i Egypten. Men nya makthavare, vare sig de tillhört Muslimska brödraskapet eller militären, har gjort sitt bästa för att kontrollera den digitala domänen. Och de har god hjälp av europeiska och amerikanska företag i IT-sektorn.

Egypten: Det fanatiska hjärtat

Läget i det kluvna Egypten är fullt av oklarheter – också för den som lever mitt i krisen, som författaren Somaya Ramadan: ”Hur ska man kunna agera i enlighet med sina egna ställningstaganden, när man inte vet vad man tar ställning för?”

Subscribe to Egypten