Burma

Det systematiska förtrycket mot rohingya-minoriteten fortsätter

Maung Zarni är en burmesisk forskare i exil, kritiker och expert på politiska frågor som rör Myanmar, som för närvarande är gästforskare vid London School of Economics. I denna artikel skriver han om det systematiska förtrycket mot den muslimska minoriteten rohingya, som inte erkänns av den burmesiska regeringen utan behandlas som illegala invandrare. 

Med blicken mot Burma

Tvätta dina händer

Pseudonymen Pandora är en av Burmas mest tongivande poeter i dag. 2012 gav hon ut antologin Tuning: An Anthology of Myanmar Women Poets som är den första presentationen av kvinnliga burmesiska poeter. Denna dikt är nyskriven direkt för Dissidentbloggen. 

Vad betyder PEN Myanmar för landet?

PEN var en gång en sorts sällskapsklubb för författare. I dag är uppgiften att grunda ett PEN-center i Myanmar som kan kartlägga det egna landets litteratur och graden av yttrandefrihet en central uppgift i demokratiseringen.

”Vi vill bli landets mest betydande medieföretag”

Det tog 24 år för Soe Myint att återvända till sitt hemland. 24 år av väntan, men också av hårt och målmedvetet arbete för att etablera en fri och oberoende nyhetsförmedling om situationen i Burma. Sedan ett par år kan Soe Myint och hans medieföretag Mizzima Media arbeta fritt inne i landet.

Kachinfolket: Bergsherrarnas kultur

Ett av de problem som skakar statsbildningen Myanmar är de etniska konflikter som vaknat till liv sedan dikatturen försvagats. Även om de burmesisktalande är i majoritet talas det minst hundra andra språk i landet. Ska statsbildningen undgå att splittras handlar det om att förstå kulturens och litteraturens egenvärde, skriver Lucas Stewart, Myanmar-kännare som arbetar åt British Council.

Ludu och jag

1946 grundades den regimkritiska dagstidningen Ludu som i dag är en självklar institution för skrivande dissidenter i Burma. Trots ständiga påtryckningar och hot genom åren har Ludu fortsatt bedriva dagstidningen och med åren utökat verksamheten till även ge ut böcker och skapa ett resursbibliotek med svårtillgängliga burmesiska böcker och tidningar från tidigt 1900-tal.

Vid vägskälet: burmesisk litteratur efter censuren

Hur hämtar sig ett lands litteratur efter många år av censur? James Byrne, poet och grundare av poesitidskriften The Wolf, har följt utvecklingen i Burma under många år och gett ut Bones Will Crow: 15 Contemporary Burmese Poets, den första antologin burmesisk poesi som publicerats i Väst. Burmas litterära framtid är ljus, skriver Byrne – men det finns många hinder på vägen dit.

Två steg framåt – två steg tillbaka?

Efter studentprotesterna i Burma 1988 grundades den oberoende tidningen The Irrawaddy i exil i Thailand och blev snabbt en respekterad källa till nyheter från det slutna landet. Nu har man flyttat hem – och mött en rad nya sätt att begränsa pressfriheten. Det finns fler sätt att flå en katt, vilket Irrawaddys legendariske redaktör, Aung Zaw, har fått erfara.

Sidor

Subscribe to Burma