Turkiet

Det tyranner fruktar mer än allt annat är mod

>>Det här är varken ett försvarstal eller ett vanligt anförande. Tvärtom, det är en anklagelse.<<

Ett slakthus för lag och rätt

>>Jag hotar inte Erdoğan, jag varnar honom. Jag ber honom att inte eftersträva inbördeskrig. Jag har inte ändrat mig på den punkten. Inbördeskrig är fruktansvärt. Är det ett brott att säga det? <<
 

I strid om sanningen

>> Nadire Mater, författare och journalist, en av de viktigaste personerna i kampen för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter i Turkiet, porträtterad av Stefan Lindberg. <<
 

Frihet eller solsken

>> Jag tog loss folien ur asken med Akhtamarcigaretter som jag hade i fickan och började skriva ner mitt 'testamente' på det lilla skrynkliga papperet. Jag hade handklovar och darrade av rädsla. <<
 

Requiem

>>Några av dem som befinner sig utomlands är ändå kvar innanför landets gränser. På sätt och vis är de också ”i” Turkiet. När som helst kan räder göras mot deras hus, de eller deras familjemedlemmar riskerar häktning eller att få sina pass konfiskerade. <<

När president Erdoğan anmäldes för folkmord

>>Erdoğan misstänks för att begå allvarliga brott, han kan vara ansvarig för massakrer. Han anklagas för att beordra dödandet av civila och människor på grund av deras medlemskap i det kurdiska arbetarnas parti.<<

En målning inför rätta

Dagens flickor föds i en mer inskränkt miljö än sina mödrar

>>Under det senaste decenniet har religiös konservatism vuxit sig allt starkare och drivit på för att medelst lagar och förordningar tvinga tillbaka kvinnan i den husliga sfären. <<
 

Motstånd inför en hämndgirig regim

>>Vittnets mest värdefulla motståndsakt är att samla in den oförfalskade sanningen <<

Mjölkbudet eller polisen

Sidor

Subscribe to Turkiet